Saturday, May 26, 2007

 

Santo Domingo

(špica za nepostojeću sapunicu: zvuk jeftinog sinta)

Fly like an angel,
touch that feeling!
Find me alone
in Santo Domingo.
Santo Domingo, Santo Domingo
City of angels!

P.S.
Muzika za ovo postoji.

Sunday, May 06, 2007

 

Vidiš Jidiš?

da li me vidiš,
kako sam jidiš?

bio sam do vašara
kupio sam hašara
pa sam ga popušara
za glavu se mašara <--improvizacija

bio sam do vašara
vidio sam jašara
ružno se ponašara
pa sam ga zašamašara!

da li me vidiš,
kako sam jidiš?

p.s.
pitanje je kakve veze jidiš ima s ovim, te kakve veze ovo ima s mozgom.

 

briđis đef

da sam briđis đef
da sam briđis đef
ja bi bio, ja bi bio
samom sebi šef

da sam briđis đef
da sam briđis đef
radio bi samo kada
meni dođe ćef

hej!

da sam briđis đef
da sam briđis đef
da sam briđis, da sam briđis
da sam briđis đef!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?