Friday, December 22, 2006

 

košer holokaust

dajte mi crni sladoled
i veliku kitu cvijeća
daj vamo taj stroj na struju
posjednite me bogu zdesna

dajte mi glas i medenu voćku
što cvjeta u zimsku bijelu noć
dajte mi dajte ako boga znajte
lejlu od memića seada vajte

dajte mi više taj [ubaciti prema želji]
dajte mi svo blago svijeta
dajte mi prašnjavo bure benzina
dajte mi teških raketa

(ref.)
svrdlo i čekić i šilo i bat
sve ćemo narode sada sjebat
za kesu mljevenog mesa
za vizu za nebesa
samo ne biznis svoj
nikada biznis svoj!

Comments: Post a Comment



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?