Sunday, May 06, 2007

 

Vidiš Jidiš?

da li me vidiš,
kako sam jidiš?

bio sam do vašara
kupio sam hašara
pa sam ga popušara
za glavu se mašara <--improvizacija

bio sam do vašara
vidio sam jašara
ružno se ponašara
pa sam ga zašamašara!

da li me vidiš,
kako sam jidiš?

p.s.
pitanje je kakve veze jidiš ima s ovim, te kakve veze ovo ima s mozgom.

Comments:
be ljeee
be ljeee
be ljeee
beeeeeee
 
po sjećanju (ali ono...)

bio sam na vašara
kupio sam hašara
pa sam ga popušara
...?

bio sam na vašara
vidio sam jašara
ružno se ponašara
pa sam ga zašamašara!

da li vidiš
kako sam jidiš?
 
Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?