Friday, August 10, 2007

 

meneđerski poticaji

(karasevdah)

moj je drug na čelu kompanije
kasno liježe a ustaje ranije
dobra je lova al naj bi radije
lupo glavom u pod kancelarije.

kad ga pitam dal je dobro,
kaže da nije.
aman aman, i mišljah da nije.

i moja prija na čelu kompanije
vozi kola, nosi armanije,
dolće gabane, đani versaćije,
upravni odbor kaže da tlaći je.

kad je pitam dal je dobro
kaže da nije.
aman aman, i mišljah da nije.

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?